Chrysler Pacifica
There's Always Room For More Luxury

קרייזלר

קרייזלר פסיפיקה

Small DetailsMake a Big Difference

מערכת STOW N' GO
7-8 מושבים
דלתות צד חשמליות
ניטור רכבים אקטיבי בשטח מת BSM
חיישני חניה אחוריים עם בלימה אוטונומית
מושבי עור עם חימום כסטנדרט
בורר הילוכים רוטורי
מערכת keyless
לכל דלתות הרכב
כולל תא מטען
X
קוד דגם תיאור דגם רמת האבזור הבטיחותי
26,29 Chrysler Pacifica Touring L 4
30,38 Chrysler Pacifica Limited 6
רמת האבזור הבטיחותי
רמת
בטיחות
גבוהה
8 7 6 5 4 3 2 1 0 רמת
בטיחות
נמוכה
דגם נתוני צריכת דלק** (ליטר/100 ק"מ) מדד זיהום אוויר*
PACIFICA 3.6 9AT עירוני 13 בינעירוני 8.4 15
מדד זיהום אוויר*
זיהום מרבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי
* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשסע”ט 2009
** על פי נתוני יצרן, בתנאי ניסוי ומעבדה תקן EC/1999/100 עם זאת, צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.

לתיאום נסיעת התרשמות:

הריני מאשר/ת קבלת פניות שיווקיות בדוא”ל/פקס/מסרון מקבוצת סמלת ולהיכלל במאגרי המידע של הקבוצה

Loading...